Hlavu rozhodne potrebujeme! Ako ju chrániť pri práci?

Datum: 25.03.2022

Ochrana hlavy je základným poslaním bezpečnosti pri práci.

Ochrana hlavy

Ochranné pokrývky, špeciálne šiltovky alebo prilby, patria do balíka osobných ochranných pracovných potrieb (OOPP). Samotné nosenie však nezaručuje 100-percentnú ochranu pred úrazom. Účinnosť závisí aj od správneho výberu podľa pracovného prostredia.

Poznáme viacero druhov OOPP hlavy.

Ochranné pokrývky

Patria sem čiapky, baretky, sieťky, šatky, kukly, kapucne a pod. Chránia pred škrabancami, ľahkým nárazom, prachom, chladom, slnkom a v prostredí s nebezpečenstvom infekcie. Zároveň zabraňujú padaniu vlasov pri práci – napr. v potravinárstve alebo zdravotníctve.

Protinárazové čiapky

Tieto čiapky spĺňajú normu EN 812 – Protinárazové čiapky používané v priemysle, ktorá určuje konštrukčné a funkčné požiadavky. Používajú́ sa pri pracovných činnostiach, kde hrozí riziko poranenia hlavy nárazom do nepohyblivého predmetu alebo konštrukcie a môže spôsobiť tržné rany alebo iné povrchové zranenia. Neposkytujú ochranu pri páde predmetu. Sú určené primárne na nosenie v interiéri, ale je možné použiť ich na na práce v exteriéri. Oproti prilbe sú váhovo ľahšie a pohodlnejšie. Ich výhodou je aj lepšie periférne videnie a výber dĺžky šiltu, ktorý je možné vybrať podľa pracovného prostredia.

Bezpečnostné prilby

Ak pracovné prostredie vyžaduje vyššiu ochranu, zvoľte bezpečnostnú prilbu. Je dôležité, aby výber prilby zodpovedal riziku, ktoré hrozí na pracovisku. Prilby musia zodpovedať prísnym normám.

Norma EN 397 - Priemyselné bezpečnostné prilby: Popisuje požiadavky na fyzikálne vlastnosti tlmenia nárazov a skúšobné metódy ochranných prilieb. Charakterizuje povinné a nepovinné požiadavky. Pri náraze rozloženie energie na hlavu nesmie prekročiť 5kN po páde 5 kg predmetu z výšky 1m. Pri testoch prerazenia špička predmetu (pád 3 kg z výšky 1 m) nesmie prísť do styku s lebkou. Prilba vystavená pôsobeniu plameňa nesmie horieť viac ako päť sekúnd po odstránení plameňa.

Medzi nepovinné radíme izolujúce vlastnosti proti elektrickému prúdu, ochranu proti bočnej kompresii či ochranu pred postrekovaným roztaveným kovom.

Norma EN 50365Izolačné prilby pre použitie v inštaláciách nízkeho napätia: Norma je určená pre prilby, ktoré majú byť použité v pracovnom prostredí, kde existuje potenciál kontaktu pre vysoké napätie 1000 VAC alebo 1500 VDC. Izolačné prilby nesmú obsahovať žiadne vodivé časti. Obsahuje definície, zatriedenie požiadavky, návody na používanie, mechanické, tepelné a elektrické skúšky či požiadavky na plánu na zabezpečenie Testovanie podľa tejto normy presahuje testovanie podľa EN 397 pre elektrickú izoláciu.

Norma EN 12492 - Prilby pre horolezcov: Norma pokrýva prilby špecialistov na horolezectvo a zahŕňa skúšky pevnosti a účinnosti uchytenia prilby aby nedošlo k neúmyselnému odstráneniu prilby. Aby sa odzrkadlila povaha použitia, skúšky nárazu a penetrácie sa vykonávajú na rôznych miestach okolo skeletu prilby. Požiadavky na horolezcov platia aj pre nositeľov pracujúcich vo výškach.

Norma EN 14052 - Priemyselné prilby s vysokým stupňom ochrany: Európska norma EN 14052 špecifikuje fyzikálne požiadavky na vyhotovenie, skúšanie a označovanie priemyselných prilieb s vysokým stupňom ochrany. Prilby špecifikované v tejto norme sú určené k ochrane proti padajúcimi predmetmi, nárazmi mimo vrchol a proti následnému poraneniu mozgu, fraktúre lebky a úrazom krku. Táto európska norma zahŕňa záväzné požiadavky týkajúce sa všetkých priemyselných prilieb s vysokým stupňom ochrany a ďalšie doplnkové technické požiadavky uplatňujúce sa iba tam, kde sú výslovne deklarované výrobcom prilby.

NEZABUDNITE!

Ochrana hlavy nie je zaručením 100% bezpečia pri práci. Nezabudnite aj na ďalšie OOPP ako pracovný odev, okuliare, rukavice alebo obuv.

 

Čítané: 576 x