Ako sa vyhnúť porušovaniu ochrannej známky

Datum: 11.02.2024

V dobe digitálnych technológii je dôležité mať na pamäti význam ochrannej známky. Tá nie je len logom alebo názvom firmy, ale je to základný kameň identity na trhu a zároveň nástrojom ochrany vášho duševného vlastníctva